۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
تماس با ايستگاه هاي امور انتقال نيروي شرق و جنوب
 

رديف

نام ايستگاه

ناحيه

آدرس

1

230سعدي

شيراز

شيراز ـ ابتداي جاده خرامه

2

230 دهنو

شيراز

شيراز ـ پليس راه پل فسا ـ جاده كوار ـ قبل از روستاي دهنو

3

230 توربين

شيراز

شيراز ـ بوار مدرس ـ حد فاصل كوي زهرا و فضل آباد ـ نيروگاه شيراز

4

نيروگاه حافظ

شيراز

 شيراز - كيلومتر 15جاده منطقه ويژه اقتصادي جنب نيروگاه فارس

5

نيروگاه فارس

شيراز

 شيراز - كيلومتر 15جاده منطقه ويژه اقتصادي جنب نيروگاه حافظ

6

نيروگاه شيراز

شيراز

شيراز ـ بوار مدرس ـ حد فاصل كوي زهرا و فضل آباد ـ نيروگاه شيراز

7

اميركبير

شيراز

شيراز ـ بلوار اميركبير ـ چهاراه سرباز

8

وليعصر

شيراز

شيراز ـ چهاراه پيرنيا جنب اداره تربيت بدني

9

نصر

شيراز

شيراز ـ بلوار نصر ـ پل آتش نشاني

10

شهدا

شيراز

شيراز ـ بلوار رحمت ـ بلوار ابوذر عفاري

11

توربين

شيراز

شيراز ـ بوار مدرس ـ حد فاصل كوي زهرا و فضل آباد ـ نيروگاه شيراز

12

مدرس

شيراز

شيراز ـ بلوار مدرس ـ جنب آپارتمان هاي پايگاه هوايي

13

فرودگاه

شيراز

شيراز ـ بلوار مدرس ـ ميدان گل سرخ

14

ديندارلو

شيراز

55كيلومتري شرق شيراز ـ جاده خرامه ـروستاي بست خيرآباد

15

خرامه

شيراز

خرامه ـ ابتداي جاده سروستان ـ ميدان دانشجو ـ بالاتر از مدرسه كوثر

16

شهروزشهر

شيراز

شيراز ـ انتهاي جاده كمربندي پل فسا

17

سروستان

شيراز

سروستان ـ خ امام خميني ـ روبروي استاديوم ورزشي ـ جنب اداره برق

18

 شهرك صنعتي

شيراز

شيراز ـ شهرك بزرگ صنعتي شيراز ـ فلكه سوم ـ انتهاي خ كارآفرين

19

طسوج

شيراز

جاده شيراز كوار بعد از دوراهي جهرم دست راست روستاي طسوج

20

داريون

شيراز

30كيلومتري شرق شيراز ـ جاده خرامه ـروستاي بست خيرآباد

21

صنعت

شيراز

شيراز ـ شهرك بزرگ صنعتي شيراز ـ فلكه ششم ـ خيابان الكترونيك

22

230 سيمكان

جهرم

كيلومتر 20 جاده جهرم- سيمكان

23

230 جهرم

جهرم

جهرم- انتهاي بلوار رهبري- روبروي دانشگاه آزاد

24

نيروگاه جهرم

جهرم

جهرم-كيلومتر25 جاده جهرم-شيراز

25

مبارك آباد

جهرم

 كيلومتر 5 جاده مبارك اباد-جهرم

26

خفر

جهرم

خفر-شهرخفر

27

جهرم 1

جهرم

جهرم- ابتداي بلوار رهبري- جنب پنپ بنزين رحمانيان

28

جهرم 2

جهرم

جهرم-كيلومتر 5 جاده قير وكارزين

29

جهرم 3

جهرم

جهرم- انتهاي بلوار رهبري- روبروي دانشگاه آزاد

30

قير

جهرم

قير-كيلومتر 2 جاده خنج

31

سرافزر

جهرم

شهر افزر

32

230 داراب

داراب

كيلومتر 12 جاده داراب - شيراز نرسيده به پليس راه

33

داراب

داراب

كيلومتر يك جاده داراب - شيراز

34

حاجي آباد

داراب

زرين دشت - بلوار امام خميني

35

رستاق

داراب

كيلومتر 75 جاده داراب - بندر عباس پنج كيلومتر بعد از روستاي رستاق

36

جنت شهر

داراب

كيلومتر 8 جاده داراب - بندر عباس جنب شهرك صنعتي داراب

37

فسارود

داراب

كيلومتر 30 جاده داراب - ششده جنب روستاي رشيد آباد

38

دبيران

داراب

زرين دشت روستاي دبيران كيلومتر 2 جاده دبيرانبه شهر پير

39

400 فسا

فسا

كيلومتر 24 جاده فسا -شيراز قبل از پليس راه

40

فسا 1

فسا

فسا روستاي كوشك قاضي

41

فسا 2

فسا

كيلومتر 3 جاده فسا - شيراز قبل از كشتارگاه

42

استهبان

فسا

كيلومتر 4 جاده استهبان - شيراز

43

ششده

فسا

فسا -ششده قبل از روستاي اكبرآباد

44

زاهدشهر

فسا

كيلومتر 24 جاده فسا به سمت زاهدشهر

45

230 فيروزآباد

فيروزآباد

فيروزآباد بلوار شهيد بهشتي سمت چپ

46

400 ذوب آهن كوار

فيروزآباد

جاده كوار جهرم بعد از روستاي اكبرآباد شمال روستاي مظفري

47

شوراب

فيروزآباد

جاده شيراز فيروزآباد بعداز روستاي زنجيران سمت چپ

48

كوار

فيروزآباد

جاده كوار اكبرآباد جنب روستاي دشتك سمت راست

49

فيروزآباد

فيروزآباد

بلوار شهيد بهشتي جنب شركت توزيع برق

50

ميمند

فيروزآباد

 ميمند بلوار معلم جنب پارك شقايق 

51

دهرم

فيروزآباد

جاده فيروز آباد جم 80 كيلومتري فيروزآباد بخش دهرم انتهاي بلوار امام رضا

52

موشگان

فيروزآباد

جاده فيروزآباد جم روبروي روستاي موشگان سمت راست

53

230 لار

لارستان

خروجي لار به سمت گراش- 12كيلومتري جاده لارگراش
-بلوار دادمان -بعد از پليس راه لارفيروزآباد

54

230 نصيرخاني

لارستان

جاده لارجهرم-بعد از تونيل نزديك جويم-بعد از دوراهي جاجي آباد دبيران

55

لار

لارستان

لار- جاده لارگراش- بعد ازمعاونت جهاد كشاورزي

56

اوز

لارستان

اوز-ورودي اوز از سمت لارگراش- بعد از پمپ بنزين - جنب نيروگاه شماره 2

57

خنج

لارستان

خنج- بلوار خاتم الانبياء - جنب هتل صبا

58

فداغ

لارستان

فداغ- بعد از پمپ بنزين - نرسيده به پاسگاه فداغ

59

درزوسايبان

لارستان

لار-درز -مقابل خانه معلم

60

132بيرم

لارستان

لار- بيرم -روستاي كمال آباد

61

لطيفي

لارستان

لار- لطيفي -خروجي به سمت بندر عباس - مقابل پمپ بنزين

62

كورده

لارستان

لار- كيلومتر18 جاده خروجي لار به سمت جهرم

63

بنارويه

لارستان

لار- بنارويه - ابتداي ورود به بنارويه از سمت جاده لارجهرم

64

جويم

لارستان

لار- جويم - بالاتر از سپاه پاسداران -مقابل شهرك 33 هكتاري (حافظ)

65

فيشور

لارستان

لار- بخش اوز-فيشور

66

بلغان

لارستان

لار- جويم -روستاي بلغان

67

گراش

لارستان

گراش- خيابان شهيد مطهري -جنب حوزه علميه

68

132عمادده

لارستان

لار- عمادده -بلوار جمهوري اسلامي - شركت برق

69

400 ني ريز

ني ريز

كيلومتر 15 جاده ني ريز به آباده طشك

70

بختگان

ني ريز

مشكان ابتداي جادي مشكان به يزد

71

دانشگاه آزاد نيريز

ني ريز

كيلومتر 5 جاده قديم ني ريز به شيراز

72

ريزآب

ني ريز

روستاي كارگاه

73

قطرويه

ني ريز

كيلومتر 1 جاده قطرويه به ريزآب

74

غديرگه

ني ريز

كيلومتر 25 جاده ني ريز به آباده طشك

75

ايج

ني ريز

كيلومتر 1 جاده ايج به استهبان

76

400 لامرد

لامرد

لامرد - كيلومتر 40 - جاده لامرد - اشكنان

77

132اشكنان

لامرد

لامرد - اشكنان - ابتداي جاده اهل - جنب پمپ بنزين آرمان

78

(جهاد)132لامرد

لامرد

لامرد - بلوار معلم - خيابان شهداي فاطميه

79

132 گله دار

لامرد

مهر - گله دار - ورودي شهر از سمت مهر - جنب اتفاقات برق گله دار

80

132 علامرودشت

لامرد

لامرد - ورودي شهر علامرودشت از سمت لامرد-ابتداي بلوار صراف

81

132 خوزي

لامرد

مهر - كيلومتر 9 بزرگراه مهر - لامرد - روبروي ورودي شهر خوزي

82

132 قائد

لامرد

خروجي لامرد به سمت اشكنان ميدان خليج فارس

 
 
تعداد بازدید: 230
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/24
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
ارسال نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
سایر خدمات
آدرس
آدرس و شماره تماس
شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
كد پستي : 94715-71346
صندوق پستي : 193
شماره تلفن : 9 - 32330031 - 0711
شماره فاكس : 32359047 - 0711
تلفن گويا : 32300732 - 0711
پست الكترونيك : info@frec.co.ir
تمامي حقوق براي شركت برق منطقه‌اي فارس محفوظ است Copyright © 2009 - 2013. حریم خصوصی کاربران
ورود اعضا
close
Powered by DorsaPortal