ارتباط با مسئولين دفاتر و معاونت ها

رديف

نام دفتر/معاونت

نام و نام خانوادگي مسئول دفتر/معاونت

عنوان سمت

وظايف

شماره تماس مستقيم

شماره داخلي

ايميل سازماني فرد

نمابر

1

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

محمد هادي بانشي

مسئول دفتر

مسئول دفتر خدمات مشتركين
مسئول دفتر بودجه
مسئول دفتر 
IT

07132142570
07132143230

2591

baneshih@frec.co.ir

07132300780

2

معاونت بهره برداري

زهره پورابراهيم آبادي

مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت بهره برداري

071323330006

2316 - 2318

ــــــ

07132330008

3

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

محمد هادي بانشي

مسئول دفتر

مسئول دفتر خدمات مشتركين
مسئول دفتر بودجه
مسئول دفتر 
IT

07132142570
07132306352

2591

baneshih@frec.co.ir

07132300780

4

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

زهرا انقلابي

مسئول دفتر

مسئول دفتر برنامه ريزي برآورد بار و تحقيقات

07132142570
07132359052

2582

enghelabiz@frec.co.ir

07132300780

5

معاونت مالي و پشتيباني

طاهره جوكار

مسئول دفتر

مسئول دفتر امور تداركات و قراردادها

07132358272

2673

ــــــ

ــــــ

6

معاونت مالي و پشتيباني

هاشم عزيزي

مسئول دفتر

مسئول دفتر امور مالي و ذيحسابي-واحد قراردادها

07132142650

2576

ــــــ

ــــــ

7

معاونت مالي و پشتيباني

نرجس خائفي

مسئول دفتر

مسئول دفتر امور مالي و ذيحسابي

07132142660

2660

ــــــ

ــــــ

8

معاونت مالي و پشتيباني

زهرا مسعودي

مسئول دفتر معاونت  مالي و پشتيباني

انجام امور محوله مربوط به دفتر معاونت

07132307186

2622

mahtabmasoudi@gmail.com

07132359047

9

معاونت مالي و پشتيباني

رضا قلي پور

مسئول دفتر

مسئول دفتر خدمات

07132302499

2687-2623

ــــــ

ــــــ

10

دفتر روابط عمومي

رقيه مولايي

مسئول دفتر

مسئول دفتر روابط عمومي

07132142610

2610

molaeir@frec.co.ir

ــــــ

11

دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

محمدكاظم زماني

مسئول دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل

انجام امور محوله مربوط به مديريت بحران و پدافند غيرعامل

07132360849

2143

ــــــ

07132359047

12

معاونت بهره برداري

زهره پورابراهيم آبادي

مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت بهره برداري

071323330006

2316 - 2318

ــــــ

07132330008

13

امورشرق و جنوب/ معاونت بهره برداري

انيسه ابوالحسني

مسئول دفتر

مسئول دفتر امور شرق و جنوب

07132331027

2355

ــــــ

07132330008

14

امورشمال وغرب/ معاونت بهره برداري

فرزانه هوشمند

مسئول دفتر

مسئول دفتر امور شمال و غرب

07132309664

2283

ــــــ

07132330008

15

مجري طرح بهينه سازي شبكه/ معاونت بهره برداري

ماندانا مصلائي

مسئول دفتر

مسئول دفتر مجري طرح بهينه سازي شبكه

07132342003

2284

ــــــ

07132330008

16

دفتر فني انتقال/ معاونت بهره برداري

زهرا رمضان پور هارمي

مسئول دفتر

مسئول دفتر، دفتر فني انتقال

07132300148

2237

ــــــ

07132330008

17

دفتر فني نظارت بر توليد/ معاونت بهره برداري

محمد هادي نجفي

مسئول دفتر

مسئول دفتر، فني نظارت بر توليد و مسئول دفتر مجري اتوماسيون ايستگاه ها

07132309155

2365

ــــــ

07132330008

18

دبيرخانه بهره برداري ثبت وارده/ معاونت بهره برداري

نرگس صادقي

مسئول دفتر

مسئول دفتر (دبيرخانه بهره برداري ثبت وارده)

ــــــ

2229

ــــــ

07132330008

19

دبيرخانه بهره برداري ثبت وارده/ معاونت بهره برداري

ليلا سلطاني

مسئول دفتر

مسئول دفتر (دبيرخانه بهره برداري ثبت وارده)

ــــــ

2402

ــــــ

07132330008

20

دبيرخانه بهره برداري ثبت صادره/ معاونت بهره برداري

شراره جفرسته

مسئول دفتر

مسئول دفتر (دبيرخانه بهره برداري ثبت صادره)

ــــــ

2225

ــــــ

07132359047

21

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

فاطمه رمضاني

مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت برنامه ريزي

07132306352

2563

ramezanif@frec.co.ir

07132300780

22

معاونت منابع انساني

پروين عزيزي

مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت منابع انساني

07132339067
07132142707

2591

ــــــ

07132306383

23

معاونت منابع انساني

رامين جوكار

مسئول دفتر

مسئول دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش - استراتژي و بهره وري -
سازماندهي و بهبود روشها - اداره ي
hse

07132142169

2582

ــــــ

07132306383

24

معاونت منابع انساني

سعيده كيميايي

مسئول دفتر

مسئول دفتر اداره رفاه و كارگزيني

07132142711

2563

 

07132306383

25

امورانتقال برق استان بوشهر

حجت اله سلحشورپور

مسئول دفتر

اموراداري و بيمه و خدمات

07733557753
09175529638

4126-25

salahshor@frec.co.ir

07733557740

26

دفتر نظارت بر توليد و مجري طرح اتوماسيون ايستگاهها

محمد هادي نجفي

مسئول دفتر

اموراداري

07132309155

2379

mhnajafi@frec.co.ir

ــــــ

آمار بازدید سایت
تمامی حقوق برای شرکت برق منطقه‌ای فارس محفوظ است Copyright ©۲۰21 – ۲۰۰۹ . استفاده از مطالب درج شده در سایت با ذکر منبع بلامانع است.
اندازه قلم: A+
A-
Powered by DorsaPortal