ارتباط با افراد پاسخگوي هر خدمت
 

كد خدمت

نام خدمت

نام كارشناس

شماره تماس

ايميل

ساعات ارائه خدمت

13032117100

تسويه حساب مشتركين

آقاي رحيم نادري

07132142542

naderir@frec.co.ir

ساعت 8 تا 13
روز هاي شنبه تا چهارشنبه

13032117101

تغيير تعرفه يا گزينه انشعاب مشتركين

13032117102

صدور قبض المثني براي مشتركين

13032117103

صدور قبض ميان دوره مشتركين

13032117104

درخواست بررسي صورت حساب مشتركين

13032117105

مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب

13032117106

مشاهده سوابق پرداخت مشتركين

13032118100

درخواست افزايش قدرت انشعاب مشتركين

آقاي جواد نصري آباد
آقاي رحيم نادري

07132142547
07132142542

masrij@frec.co.ir
naderir@frec.co.ir

13032118101

درخواست كاهش قدرت انشعاب مشتركين

13032118102

درخواست كاهش موقت قدرت انشعاب مشتركين

13032118103

درخواست جمع آوري دايم انشعاب مشتركين

13032118104

درخواست تغيير نام مشتركين

13032118105

درخواست آزمايش كنتور مشتركين

13032118106

درخواست قطع موقت انشعاب مشتركين

13032118107

درخواست وصل مجدد انشعاب مشتركين

13032118108

درخواست تفكيك انشعاب مشتركين

13032118109

درخواست ادغام انشعاب مشتركين

13032119100

درخواست اصلاح اطلاعات متقاضيان و مشتركين

آقاي جواد نصري آباد

07132142547

masrij@frec.co.ir

13032119101

درخواست برقراري انشعاب

13032119102

درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب مشتركين

13032120100

استعلام حريم خطوط انتقال و فوق توزيع برق

آقاي حسين هوشيار بصيرت

07132142526

Hooshyarbh@frec.co.ir

13032120101

درخواست تغيير حريم خطوط انتقال و فوق توزيع برق

13032121100

درخواست صدور موافقت اصولي احداث نيروگاه هاي توليد پراكنده

خانم مرضيه هاشم پور
آقاي مهرداد كشاورز
آقاي محمدكاظم شيرازي

07132142158
07132142543
07132142816

hashenpourm@frec.co.ir
keshavarzm@frec.co.ir
shirazimk@frec.co.ir

13032121104

درخواست صدور تائيديه اتصال به شبكه نيروگاههاي توليد پراكنده

13032121103

درخواست ارائه معرفينامه به سرمايهگذار مولدها

-

صدور پروانه احداث نيروگاههاي توليد پراكنده

13032121102

درخواست تنظيم قرارداد نيروگاههاي توليد پراكنده

13032121101

درخواست صدور موافقتنامه اتصال به شبكه سراسري برق

-

صدور/تمديد پروانه بهره ­برداري نيروگاههاي توليد پراكنده

13032121105

درخواست تعيين نرخ برق نيروگاه­هاي توليد پراكنده

13032121106

درخواست تائيد صورتحساب نيروگاههاي توليد پراكنده

13032122100

ثبت شكايات از شركت هاي برق منطقه اي

آقاي سعيد اميري

07132142907

amiris@frec.co.ir

13032122101

درخواست خدمات عضويت كتابخانه

خانم ليلا خداپرست

07132142586

khodaparast@frec.co.ir

13032122102

درخواست كارآموزي

خانم لادن مولا

07132142774

moulal@frec.co.ir

13032122103

ثبت پيشنهادات مردمي

آقاي اسماعيل پرويزي

07132142610

parvizie@frec.co.ir

13032122104

درخواست ملاقات با مسئولين

خانم رقيه مولايي

07132142610

molaeir@frec.co.ir

13032122105

مشاهده كارنامه آماري برق منطقه اي

خانم محبوبه بهمني

07132142722

bahmanim@frec.co.i

13082123100

مشاهده اولويتهاي پژوهشي

آقاي مصطفي ميرزاده

07132142523

mirzadehm@frec.co.ir

13082123101

حمايت از اجراي پروژه هاي پژوهشي (عقد قرارداد پژوهشي)

-

اطلاع رساني برگزاري مناقصه/مزايده/استعلام

آقاي ابوذر يزدانشناس
آقاي عبدالحميد عباسي
آقاي عظيم رجبي
آقاي حجت رحيميان
خانم مرضيه كبيري
خانم سيمين سعادت
خانم لاله گرگين
خانم فرحناز عظيمي
خانم نازنين زارع سعدآبادي
خانم الهام غواصي

07132142685
07132142696
07132142161
07132142688
07132142213
07132142689
07132142943
07132142695
07132142953
07132142137

yazdanshenasa@frec.co.ir
abbasiabdalhamid@frec.co.ir
rajabia@frec.co.ir
rahimiainh@frec.co.ir
kabirim@frec.co.ir
saadats@frec.co.ir
gorginl@frec.co.ir
azimif@frec.co.ir
nazanin.zare@frec.co.ir
ghavasie@frec.co.ir

-

عقد قرارداد مناقصه/مزايده/استعلام

-

اعلام نتايج برگزاري مناقصه/مزايده/استعلام

-

نظرسنجي از ارباب رجوع (طرح تكريم)

آقاي اسماعيل پرويزي

07132142610

parvizie@frec.co.ir

آمار بازدید سایت
تمامی حقوق برای شرکت برق منطقه‌ای فارس محفوظ است Copyright ©۲۰21 – ۲۰۰۹ . استفاده از مطالب درج شده در سایت با ذکر منبع بلامانع است.
اندازه قلم: A+
A-
Powered by DorsaPortal